Szczegóły

Tytuł artykułu

Ekonomiczno-Społeczne Uwarunkowania Migracji Wewnętrznych W Polsce W Świetle Metody Drzew Klasyfikacyjnych / Economic and Social Determinants of Internal Migration in Poland in the Light of the Classification Trees Method

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2012

Numer

No 2 (162)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.) ; Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2019 r.)

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×