Details

Title

Wyludnianie Tradycyjnych Regionów Górniczych Europy Środkowo-Wschodniej / Depopulation of Traditional Mining Regions in East-Central Europe

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2012

Numer

No 2 (162)

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identifier

ISSN 0039–3134
×