Szczegóły

Tytuł artykułu

Wyludnianie Tradycyjnych Regionów Górniczych Europy Środkowo-Wschodniej / Depopulation of Traditional Mining Regions in East-Central Europe

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2012

Numer

No 2 (162)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×