Details

Title

Marek Okólski, Agnieszka Fihel, Demografia. Współczesne Zjawiska I Teorie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2012

Numer

No 2 (162)

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identifier

ISSN 0039–3134
×