Szczegóły

Tytuł artykułu

Marek Okólski, Agnieszka Fihel, Demografia. Współczesne Zjawiska I Teorie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2012

Numer

No 2 (162)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×