Szczegóły

Tytuł artykułu

Badanie dynamiki ubóstwa w Polsce z wykorzystaniem modeli analizy historiizdarzeń o czasie dyskretnym

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2013

Numer

No 1 (163)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×