Details

Title

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynnikówbiologicznych

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2013

Numer

No 2 (164)

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Type

Od redakcji, artykuł wstępny /Editorial

Identifier

ISSN 0039–3134
×