Szczegóły

Tytuł artykułu

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynnikówbiologicznych

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2013

Numer

No 2 (164)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Typ

Od redakcji, artykuł wstępny /Editorial

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×