Szczegóły

Tytuł artykułu

Znaczenie postaw wobec kulturowych ról płci, rodzinnego wzorca pracymatek oraz podziału obowiązków domowych i rodzicielskich dlazatrudnienia matek małych dzieci w Polsce

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2013

Numer

No 2 (164)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.) ; Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2019 r.)

Typ

Od redakcji, artykuł wstępny /Editorial

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×