Szczegóły

Tytuł artykułu

Motherhood after the age of 35 in Poland

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2014

Numer

No 1 (165)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×