Details

Title

Społeczno-ekonomiczne predyktory poglądów kobiet i mężczyzn dotyczącychkulturowych ról płci w Polsce

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2014

Numer

No 1 (165)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0039–3134
×