Szczegóły

Tytuł artykułu

Developments of employment by broad age-groups in Poland in the years1998–2008. Do their determinants differ?

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2014

Numer

No 1 (165)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×