Details

Title

Umieralność z przyczyn nieznanych i niedokładnie określonych orazjej trwałe zróżnicowanie terytorialne w Polsce

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2014

Numer

No 1 (165)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.)

Identifier

ISSN 0039–3134
×