Szczegóły

Tytuł artykułu

Umieralność z przyczyn nieznanych i niedokładnie określonych orazjej trwałe zróżnicowanie terytorialne w Polsce

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2014

Numer

No 1 (165)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.)

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×