Details

Title

Demograficzne uwarunkowania i wybrane społecznoekonomicznekonsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2014

Numer

No 2 (166)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identifier

ISSN 0039–3134
×