Szczegóły

Tytuł artykułu

Demograficzne uwarunkowania i wybrane społecznoekonomicznekonsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2014

Numer

No 2 (166)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×