Details

Title

Estymacja prawdopodobieństw przejścia między stanami zdrowia osóbw wieku 50 lat i więcej w Polsce w modelu wielostanowym

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2015

Numer

No 2 (168)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0039–3134
×