Details

Title

Estymacja prawdopodobieństw przejścia między stanami zdrowia osóbw wieku 50 lat i więcej w Polsce w modelu wielostanowym

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2015

Numer

No 2 (168)

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identifier

ISSN 0039–3134
×