Szczegóły

Tytuł artykułu

Estymacja prawdopodobieństw przejścia między stanami zdrowia osóbw wieku 50 lat i więcej w Polsce w modelu wielostanowym

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2015

Numer

No 2 (168)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×