Szczegóły

Tytuł artykułu

Determinanty sprawowania opieki nad starszymi rodzicami w Polscew świetle danych badania GGS-PL

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2015

Numer

No 2 (168)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×