Szczegóły

Tytuł artykułu

Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływna zadowolenie z życia (Anna K w a k)

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2015

Numer

No 2 (168)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.)

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×