Details

Title

Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływna zadowolenie z życia (Jolanta K u r k i e w i c z)

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2015

Numer

No 2 (168)

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0039–3134
×