Details

Title

Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy(Ireneusz K u r o p k a)

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2015

Numer

No 2 (168)

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0039–3134
×