Szczegóły

Tytuł artykułu

Polki w Norwegii – decyzje i plany prokreacyjne

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2016

Numer

No 1 (169)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×