Szczegóły

Tytuł artykułu

„Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2016

Numer

No 2 (170)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×