Szczegóły

Tytuł artykułu

Spór o Czang Kajszeka w historiografi i angielskojęzycznej

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×