Details

Title

Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego Benedykta. de Cachégo do kanclerza Johanna Amadeusa Thuguta z 1794 roku, wydał Henryk. Kocój, Bartłomiej Szyndler

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2011

Numer

No 1

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0025-1429
×