Szczegóły

Tytuł artykułu

Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego Karola Estreichera za lata 1811–1905

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×