Szczegóły

Tytuł artykułu

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskim w latach 1859–1914

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×