Szczegóły

Tytuł artykułu

Monografia zawiedzionych nadziei. Polemika wokół książki Anežki Merhautovej i Pavla Spunara, Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního. českého krále (Academia, Praha 2006)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×