Szczegóły

Tytuł artykułu

W rywalizacji z Atenami Galicyjskimi – Czytelnia Naukowa w Przemyślu

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×