Szczegóły

Tytuł artykułu

Sytuacja gospodarcza na terenie byłej zachodniej Galicji u progu niepodległości (na przełomie 1918 i 1919 r.)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×