Szczegóły

Tytuł artykułu

Kościół katolicki we Lwowie w świetle akt i statutów synodu archidiecezjalnego w 1930 roku,

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×