Szczegóły

Tytuł artykułu

W oblężonym Przemyślu. Kartki dziennika z czasów Wielkiej Wojny (1914–1915), Michał Baczkowski

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×