Szczegóły

Tytuł artykułu

Między Warszawą a Tokio. Polsko-japońska współpraca wywiadowcza 1904–1944, Jakub Polit

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2011

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×