Details

Title

KRAKÓW I GALICJA SCHYŁKU XIX WIEKU OCZAMI WIEDEŃSKIEGO WITRAŻOWNIKA ALOISA LÖWA

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2012

Numer

No 1

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0025-1429
×