Szczegóły

Tytuł artykułu

KRAKÓW I GALICJA SCHYŁKU XIX WIEKU OCZAMI WIEDEŃSKIEGO WITRAŻOWNIKA ALOISA LÖWA

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 1

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×