Szczegóły

Tytuł artykułu

DYLEMATY POLITYKI NACZELNEGO KOMITETU NARODOWEGO WOBEC NIEMIEC (DO AKTU 5 LISTOPADA 1916 R.)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 1

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×