Szczegóły

Tytuł artykułu

PAMIĘCI PROFESORA DR. ANDRZEJA PLICHA (1926-2011)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 1

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×