Szczegóły

Tytuł artykułu

Społeczno-gospodarcze aspekty ewolucji kozaczyzny w ramach państwa rosyjskiego (XVI - początek XX wieku)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×