Szczegóły

Tytuł artykułu

Austria wobec polskiej szlachty z Galicji w latach 1772-1861

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429

×