Szczegóły

Tytuł artykułu

Wkład Romana Podoskiego w elektryftkację polskich kolei w odrodzonym państwie polskim

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×