Szczegóły

Tytuł artykułu

Civitas Nostra Cracoviensis. A Sketch of the TownPolitics of Kazimierz Wielki (part I)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×