Szczegóły

Tytuł artykułu

Czesław Chowaniec jako historyk (w świetle materiałówarchiwalnych zgromadzonych w Bibliotece Polskiej w Paryżu)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×