Szczegóły

Tytuł artykułu

Oppositional Student Politics in Poland and South Africa: YouthRebellion as a Factor in the Demise of Communism and Apartheid

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×