Szczegóły

Tytuł artykułu

Mikołaj G ł a d y s z, The Forgotten Crusaders. Poland and the Crusader Movementin the Twelfth and Thirteenth Centuries

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×