Szczegóły

Tytuł artykułu

Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints: Studies of Cultureand Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tόth,red. Jaroslav Miller, László Kontler

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×