Szczegóły

Tytuł artykułu

David G. Wi l l i a m s o n, The Polish Underground 1939–1947

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×