Szczegóły

Tytuł artykułu

Padraic K e n n e y, Rebuilding Poland. Workers and Communists, 1945–1950

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×