Szczegóły

Tytuł artykułu

Civitas Nostra Cracoviensis. A Sketch of the TownPolitics of Kazimierz Wielki (part II)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×